Vårt hållbarhetsarbete på Ydre Skåp

Kvalitet- och hållbarhetsarbete styr hela vår verksamhet

Vårt hållbarhetsarbete styr verksamheten inom flera områden. Även i arbetet med att utveckla effektiva processer för vår tillverkning.

Kvalitet i alla processer – ISO certifierade

Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsledningssystem, och är certifierade för ISO:9001, ISO:14001 och ISO:45001. Det har lett till att vi har väl genomarbetade processer, policys och noggrant utformade mål och mätetal.

Det har också resulterat i att vi i samband med slutkontroll av våra produkter har en omfattande dokumentation kring varje enskild produkt när den är färdig att levereras ut. En värdefull informationsbank för att kunna hålla en fortsatt hög servicegrad.

certifikat FR 2000

Miljöarbetet är ständigt under utveckling

Vårt miljöarbete är en integrerad del i verksamheten där alla medarbetare tar ansvar och är delaktiga. Det kan gälla allt från val av material i tillverkningen till låg förbrukning på våra elprodukter. Sandwichpanelerna vi tillverkar är exempelvis 100% återvinningsbara. Ta del av vår miljöpolicy här.

Uppförandekod styr hur vi ser på oss själva och vår omvärld

Ydre Skåps uppförandekod och mål för hållbar utveckling baserar sig på de 10 internationella principer som återfinns i FN:s Global Compact, en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Ta del av vår Code of Conduct här.

Integritetspolicy

Vi har en genomarbetad policy när det gäller hur vi sparar information om våra kunder och medarbetare. Ta del av policyn här.