Integritetspolicy

Allmänt om integritetspolicyn enligt dataskyddsförordningen GDPR- General Data Protection Regulation

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Ydre Skåp AB, 556231-0333 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Ydre Skåp tillhandahåller produkter och tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Ydre Skåp. Den gäller även i anslutning till ansökan till lediga tjänster samt intresseanmälan för framtida anställning. Med denna policy vill vi visa att vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Inom YS-bolagen ingår följande bolag:
Ydre Skåp AB
Ydre Skåp Fastigheter AB
Med adress Ågatan 6, 573 74 Ydre

Ovanstående bolag benämns i det följande som YS-bolagen och avser i varje enskilt fall det bolag som hanterar personuppgiften. YS-bolagen är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, identifikationsnummer, adress, telefon och e-post, betalningsuppgifter och kundnummer som du lämnar till oss i samband med köp av varor eller tjänster eller kontaktar oss för service eller support. Uppgifterna måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter för dig som kund. När du beställer produkter eller tjänster, besöker oss eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål

 • För att kunna fastställa identitet och uppdatera adressuppgifter
 • För att ge dig information om och behandla dina köp/tjänster t ex orderbekräftelser, leveransinformation, supportärenden etc.
 • För att leverera dina köp till angiven adress
 • Vid fakturering och redovisning
 • För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig
 • För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster till dig
 • För att kunna besvara dina frågor och rätta eventuella felaktigheter
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kundundersökningar
 • För att fullgöra en rättslig förpliktelsevid ditt köp i form av krav enligt t ex bokföringslagen, köplagen och konsumentköplagen
 • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden till dig

Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

YS-bolagen baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder bl.a. att YS- bolagen skall kunna uppfylla ett avtal. Avtalet omfattar ett köp. Vi behandlar uppgifter om dig om kund, dina inköp, ditt köpbeteende och ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som t.ex. bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen ställer, är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Direktmarknadsföring och profilering

YS-bolagen kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per e-post, post och sms fram till att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta YS-bolagen för att anpassa hur YS- bolagen kontaktar dig.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. YS- bolagen kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Personuppgifterna sparas i YS-bolagens IT-system och YS-bolagen vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att dina personuppgifter inte går förlorade, manipuleras, förstörs eller kommer obehöriga personer tillhanda.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Dina personuppgifter kommer inte att utan tillstånd överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra villkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning, t ex skattemyndighet, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Dina rättigheter

YS-bolagen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa och de mottagare till vilka personuppgifterna har eller skall lämnas ut. Du kan kontakta YS-bolagen enligt nedan och begära att få informationen skickad via post till folkbokföringsadress eller e-post till den adress vi har registrerad. YS- bolagen kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Ändring av integritetspolicy

YS-bolagen har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Ydre Skåp AB
Ågatan 6
573 74 Ydre

Tel. 0381-66 90 00
info@ydreskap.se

KakaTypVaraktighetBeskrivning
Nödvändiga
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
Analys & mätning
_ga_F21F142SX32 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.