Österbymo 2020-08-26

Pressinformation 2020-08-26

Ydreskåp minskar på korttidspermitteringen och ökar produktionstakten!

– Efter sommaren har vi nu en ökad orderingång som gör att vi kan övergå till en högre produktionstakt för att våra kunder inte ska drabbas av alltför långa leveranstider. Det är förstås väldigt glädjande att vi äntligen kan öka på arbetstiden, inte minst för vår egen personal. Vi har sedan mars månad endast arbetat 40%, så det känns riktigt bra att kunna öka på arbetstakten nu igen, säger företagets VD Kenneth Dietz.

– Korttidspermitteringen kommer fortsättningsvis att bli enligt Nivå 1 dvs. 20%, vilket innebär att samtlig personal, både kollektivanställda och tjänstemän, kommer att arbeta måndag till torsdag från och med 1 september. Förhoppningen är förstås att återhämtningen på marknaden är stabil och ökande, så att vi kan övergå till normal arbetstakt, men vi är fortsatt beredda på att det kan komma ett bakslag beroende på hur pandemin utvecklar sig både i Sverige och övriga Europa.

– Det är förstås viktigt att vi fortsätter följa de anvisningar som FHM ger, men samtidigt måste vi alla även lära oss att hantera både vardagsliv och näringsliv på ett förståndigt sätt, framförallt så att de drabbade företagen i Sverige kommer igång igen, annars riskerar hela landet att hamna i ett krampläge som kan få väldigt negativa konsekvenser, avslutar Kenneth Dietz.

För mer information vänligen kontakta: Kenneth Dietz 0706-64 40 15, kenneth.dietz@ydreskap.se